Pokemon sun and moon tập 56 vietsub -  The Strong Sleeper! Nekkoara's Secret!! Giấc ngủ đông! Bí mật của Nekkoara!! vietsub

Tập 56 Chiếu ngày 28 Tháng 12 Năm 2017 Vào lúc 17 Giờ 30 Phút 00 Giây.

Tập Phim: Pokemon sun and moon tập 56 vietsub - The Strong Sleeper! Nekkoara's Secret!! Giấc ngủ đông! Bí mật của Nekkoara!! vietsub


https://photos.google.com/u/0/b/117234682297808301718/share/AF1QipO7F6uZR8CJhoQrLV_zqZhwOmmHIcuHTymjnkA8cfJiM9Gi7-iml8zj288iUVi7QQ/photo/AF1QipMKZRHVWrLS4OZm1L8z3Ianlu-M_1iCFitEo90z?key=TWVCMzVBdUhqY0VaelM5OVE4YWtMRnlzYTk2UnVB


Tag : Bửu Bối thần Kỳ Phần 22 tập 56 vietsub, The Strong Sleeper! Nekkoara's Secret!! Giấc ngủ đông! Bí mật của Nekkoara!! vietsub, Bửu Bối Thần Kỳ tập 1000 vietsub, Pokemon sun and moon tập 56 vietsub, pokemon tập 1000 vietsub, Pokemon sun and moon tập 56 thuyết minh, pokemon tập 1000 thuyết minh, Pokemon sun and moon tập 56 lồng tiếng, pokemon tập 1000 lồng tiếng, Pokemon sun and moon episode 56, pokemon episode 1000, Pokemon sun and moon ep 56, pokemon ep 1000, Bửu Bối thần Kỳ Phần 22 tập 56, The Strong Sleeper! Nekkoara's Secret!! Giấc ngủ đông! Bí mật của Nekkoara!!, Bửu Bối Thần Kỳ tập 1000, Bửu Bối thần Kỳ Phần 22 tập 56 thuyết minh, The Strong Sleeper! Nekkoara's Secret!! Giấc ngủ đông! Bí mật của Nekkoara!! thuyết minh, Bửu Bối Thần Kỳ tập 1000 thuyết minh, Bửu Bối Thần Kỳ tập 1000 lồng tiếng, The Strong Sleeper! Nekkoara's Secret!! Giấc ngủ đông! Bí mật của Nekkoara!! lồng tiếng, Bửu Bối thần Kỳ Phần 22 tập 56 lồng tiếng, Buu Boi than Ky Phan 22 tap 56 vietsub, The Strong Sleeper! Nekkoara's Secret!! Giac ngu dong! Bi mat cua Nekkoara!! vietsub, Buu Boi Than Ky tap 1000 vietsub, Pokemon sun and moon tap 56 vietsub, pokemon tap 1000 vietsub, Pokemon sun and moon tap 56 thuyet minh, pokemon tap 1000 thuyet minh, Pokemon sun and moon tap 56 long tieng, pokemon tap 1000 long tieng, Pokemon sun and moon episode 56, pokemon episode 1000, Pokemon sun and moon ep 56, pokemon ep 1000, Buu Boi than Ky Phan 22 tap 56, The Strong Sleeper! Nekkoara's Secret!! Giac ngu dong! Bi mat cua Nekkoara!!, Buu Boi Than Ky tap 1000, Buu Boi than Ky Phan 22 tap 56 thuyet minh, The Strong Sleeper! Nekkoara's Secret!! Giac ngu dong! Bi mat cua Nekkoara!! thuyet minh, Buu Boi Than Ky tap 1000 thuyet minh, Buu Boi Than Ky tap 1000 long tieng, The Strong Sleeper! Nekkoara's Secret!! Giac ngu dong! Bi mat cua Nekkoara!! long tieng, Buu Boi than Ky Phan 22 tap 56 long tieng

Lịch Chiếu Phim :
87Pokemon sun and moon tập 87 vietsub - Alola's Crisis! The Darkness that Devours Radiance!! Cuộc khủng hoảng của Alola! Bóng tối của Devours Radiance!! vietsub - Chiếu ngày 23-08-2018 17:00:00

88Pokemon sun and moon tập 88 vietsub - Lunala VS UB BLACK! A Full Moon Battle!! Lunala VS UB BLACK! Trận chiến của trăng tròn!! vietsub - Chiếu ngày 30-08-2018 17:00:00

89Pokemon sun and moon tập 89 vietsub - Prism of Light and Darkness! Its Name is Necrozma!! Tòa Tháp của ánh sáng và bóng tối! tên của nó là Necrozma!! vietsub - Chiếu ngày 06-09-2018 17:00:00

Bản raw Tập : 86

Bản vietsub Tập : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85

loading...
loading...
Tìm nhanh tập phim