Pokemon sun and moon tập 53 vietsub -  Hurry! The Great Lusamine Rescue Operation!! Nhanh lên! Hoạt động cứu hộ Vĩ đại của Lusamine!! vietsub

Tập 53 Chiếu ngày 07 Tháng 12 Năm 2017 Vào lúc 17 Giờ 30 Phút 00 Giây.

Tập Phim: Pokemon sun and moon tập 53 vietsub - Hurry! The Great Lusamine Rescue Operation!! Nhanh lên! Hoạt động cứu hộ Vĩ đại của Lusamine!! vietsub


https://photos.google.com/u/2/share/AF1QipO0gvOxDI9lp1dwC8oAW3LeB5r_WVQU85tNDH617Rftgvio0UQFt32GuVd0vTUEcQ/photo/AF1QipP0TLj7qPwV_Ko9SZfbpGPCkGCJnFJ8j-NfFag4?key=dzNVWU9tZmJTakp1WVdDbFVidGVGS2Q1Nmp6S0VR


Tag : Bửu Bối thần Kỳ Phần 22 tập 53 vietsub, Hurry! The Great Lusamine Rescue Operation!! Nhanh lên! Hoạt động cứu hộ Vĩ đại của Lusamine !! vietsub, Bửu Bối Thần Kỳ tập 997 vietsub, Pokemon sun and moon tập 53 vietsub, pokemon tập 997 vietsub, Pokemon sun and moon tập 53 thuyết minh, pokemon tập 997 thuyết minh, Pokemon sun and moon tập 53 lồng tiếng, pokemon tập 997 lồng tiếng, Pokemon sun and moon episode 53, pokemon episode 997, Pokemon sun and moon ep 53, pokemon ep 997, Bửu Bối thần Kỳ Phần 22 tập 53, Hurry! The Great Lusamine Rescue Operation!! Nhanh lên! Hoạt động cứu hộ Vĩ đại của Lusamine !!, Bửu Bối Thần Kỳ tập 997, Bửu Bối thần Kỳ Phần 22 tập 53 thuyết minh, Hurry! The Great Lusamine Rescue Operation!! Nhanh lên! Hoạt động cứu hộ Vĩ đại của Lusamine !! thuyết minh, Bửu Bối Thần Kỳ tập 997 thuyết minh, Bửu Bối Thần Kỳ tập 997 lồng tiếng, Hurry! The Great Lusamine Rescue Operation!! Nhanh lên! Hoạt động cứu hộ Vĩ đại của Lusamine !! lồng tiếng, Bửu Bối thần Kỳ Phần 22 tập 53 lồng tiếng, Buu Boi than Ky Phan 22 tap 53 vietsub, Hurry! The Great Lusamine Rescue Operation!! Nhanh len! Hoat dong cuu ho Vi dai cua Lusamine !! vietsub, Buu Boi Than Ky tap 997 vietsub, Pokemon sun and moon tap 53 vietsub, pokemon tap 997 vietsub, Pokemon sun and moon tap 53 thuyet minh, pokemon tap 997 thuyet minh, Pokemon sun and moon tap 53 long tieng, pokemon tap 997 long tieng, Pokemon sun and moon episode 53, pokemon episode 997, Pokemon sun and moon ep 53, pokemon ep 997, Buu Boi than Ky Phan 22 tap 53, Hurry! The Great Lusamine Rescue Operation!! Nhanh len! Hoat dong cuu ho Vi dai cua Lusamine !!, Buu Boi Than Ky tap 997, Buu Boi than Ky Phan 22 tap 53 thuyet minh, Hurry! The Great Lusamine Rescue Operation!! Nhanh len! Hoat dong cuu ho Vi dai cua Lusamine !! thuyet minh, Buu Boi Than Ky tap 997 thuyet minh, Buu Boi Than Ky tap 997 long tieng, Hurry! The Great Lusamine Rescue Oper

Lịch Chiếu Phim :
87Pokemon sun and moon tập 87 vietsub - Alola's Crisis! The Darkness that Devours Radiance!! Cuộc khủng hoảng của Alola! Bóng tối của Devours Radiance!! vietsub - Chiếu ngày 23-08-2018 17:00:00

88Pokemon sun and moon tập 88 vietsub - Lunala VS UB BLACK! A Full Moon Battle!! Lunala VS UB BLACK! Trận chiến của trăng tròn!! vietsub - Chiếu ngày 30-08-2018 17:00:00

89Pokemon sun and moon tập 89 vietsub - Prism of Light and Darkness! Its Name is Necrozma!! Tòa Tháp của ánh sáng và bóng tối! tên của nó là Necrozma!! vietsub - Chiếu ngày 06-09-2018 17:00:00

Bản raw Tập : 86

Bản vietsub Tập : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85

loading...
loading...
Tìm nhanh tập phim