Pokemon sun and moon tập 43 vietsub -  Trận đấu hội quán! Tiến hoá Mega VS Z-Move vietsub

Tập 43 Chiếu ngày 21 Tháng 09 Năm 2017 Vào lúc 17 Giờ 35 Phút 00 Giây.

Tập Phim: Pokemon sun and moon tập 43 vietsub - Trận đấu hội quán! Tiến hoá Mega VS Z-Move vietsubTag : Pokemon sun and moon tập 43 vietsub, Trận đấu hội quán! Tiến hoá Mega VS Z-Move vietsub, pokemon tập 987 vietsub, Pokemon sun and moon ep 43, pokemon ep 987, Pokemon sun and moon tập 43 thuyết minh, Trận đấu hội quán! Tiến hoá Mega VS Z-Move thuyết minh, Pokemon sun and moon tập 43 lồng tiếng, Trận đấu hội quán! Tiến hoá Mega VS Z-Move lồng tiếng, pokemon tập 987 lồng tiếng, pokemon tập 987 thuyết minh, Pokemon Sun Moon tập 43 vietsub, Pokemon Sun Moon tập 43 thuyết minh, Pokemon Sun Moon tập 43 lồng tiếng, Pokemon sun and moon tap 43 vietsub, Tran dau hoi quan! Tien hoa Mega VS Z-Move vietsub, pokemon tap 987 vietsub, Pokemon sun and moon ep 43, pokemon ep 987, Pokemon sun and moon tap 43 thuyet minh, Tran dau hoi quan! Tien hoa Mega VS Z-Move thuyet minh, Pokemon sun and moon tap 43 long tieng, Tran dau hoi quan! Tien hoa Mega VS Z-Move long tieng, pokemon tap 987 long tieng, pokemon tap 987 thuyet minh, Pokemon Sun Moon tap 43 vietsub, Pokemon Sun Moon tap 43 thuyet minh, Pokemon Sun Moon tap 43 long tieng

Lịch Chiếu Phim :
87Pokemon sun and moon tập 87 vietsub - Alola's Crisis! The Darkness that Devours Radiance!! Cuộc khủng hoảng của Alola! Bóng tối của Devours Radiance!! vietsub - Chiếu ngày 23-08-2018 17:00:00

88Pokemon sun and moon tập 88 vietsub - Lunala VS UB BLACK! A Full Moon Battle!! Lunala VS UB BLACK! Trận chiến của trăng tròn!! vietsub - Chiếu ngày 30-08-2018 17:00:00

89Pokemon sun and moon tập 89 vietsub - Prism of Light and Darkness! Its Name is Necrozma!! Tòa Tháp của ánh sáng và bóng tối! tên của nó là Necrozma!! vietsub - Chiếu ngày 06-09-2018 17:00:00

Bản raw Tập : 86

Bản vietsub Tập : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85

loading...
loading...
Tìm nhanh tập phim