Tập 39 Chiếu ngày 24 Tháng 08 Năm 2017 Vào lúc 17 Giờ 30 Phút 00 Giây.

Tập Phim: Pokemon sun and moon tập 39 vietsub - Mao bỏ nhà ra đi và Oranguru! vietsubTag : Pokemon sun and moon tập 39 vietsub, Mao bỏ nhà ra đi và Oranguru! vietsub, pokemon tập 983 vietsub, Pokemon sun and moon ep 39, pokemon ep 983, Pokemon sun and moon tập 39 thuyết minh, Mao bỏ nhà ra đi và Oranguru! thuyết minh, Pokemon sun and moon tập 39 lồng tiếng, Mao bỏ nhà ra đi và Oranguru! lồng tiếng, pokemon tập 983 lồng tiếng, pokemon tập 983 thuyết minh, Pokemon Sun Moon tập 39 vietsub, Pokemon Sun Moon tập 39 thuyết minh, Pokemon Sun Moon tập 39 lồng tiếng, Pokemon sun and moon tap 39 vietsub, Mao bo nha ra di va Oranguru! vietsub, pokemon tap 983 vietsub, Pokemon sun and moon ep 39, pokemon ep 983, Pokemon sun and moon tap 39 thuyet minh, Mao bo nha ra di va Oranguru! thuyet minh, Pokemon sun and moon tap 39 long tieng, Mao bo nha ra di va Oranguru! long tieng, pokemon tap 983 long tieng, pokemon tap 983 thuyet minh, Pokemon Sun Moon tap 39 vietsub, Pokemon Sun Moon tap 39 thuyet minh, Pokemon Sun Moon tap 39 long tieng

Lịch Chiếu Phim :
87Pokemon sun and moon tập 87 vietsub - Alola's Crisis! The Darkness that Devours Radiance!! Cuộc khủng hoảng của Alola! Bóng tối của Devours Radiance!! vietsub - Chiếu ngày 23-08-2018 17:00:00

88Pokemon sun and moon tập 88 vietsub - Lunala VS UB BLACK! A Full Moon Battle!! Lunala VS UB BLACK! Trận chiến của trăng tròn!! vietsub - Chiếu ngày 30-08-2018 17:00:00

89Pokemon sun and moon tập 89 vietsub - Prism of Light and Darkness! Its Name is Necrozma!! Tòa Tháp của ánh sáng và bóng tối! tên của nó là Necrozma!! vietsub - Chiếu ngày 06-09-2018 17:00:00

Bản raw Tập : 86

Bản vietsub Tập : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85

loading...
loading...
Tìm nhanh tập phim