Tập 27 Chiếu ngày 12 Tháng 08 Năm 2017 Vào lúc 17 Giờ 20 Phút 06 Giây.

Tập Phim: Pokemon sun and moon tập 27 vietsub - Tiến lên! Ánh mắt đỏ thẫm của Lugarugan!! vietsubTag : Pokemon sun and moon tập 27 vietsub, Tiến lên! Ánh mắt đỏ thẫm của Lugarugan!! vietsub, pokemon tập 971 vietsub, Pokemon sun and moon ep 27, pokemon ep 971, Pokemon sun and moon tập 27 thuyết minh, Tiến lên! Ánh mắt đỏ thẫm của Lugarugan!! thuyết minh, Pokemon sun and moon tập 27 lồng tiếng, Tiến lên! Ánh mắt đỏ thẫm của Lugarugan!! lồng tiếng, pokemon tập 971 lồng tiếng, pokemon tập 971 thuyết minh, Pokemon Sun Moon tập 27 vietsub, Pokemon Sun Moon tập 27 thuyết minh, Pokemon Sun Moon tập 27 lồng tiếng, Pokemon sun and moon tap 27 vietsub, Tien len! Anh mat do tham cua Lugarugan!! vietsub, pokemon tap 971 vietsub, Pokemon sun and moon ep 27, pokemon ep 971, Pokemon sun and moon tap 27 thuyet minh, Tien len! Anh mat do tham cua Lugarugan!! thuyet minh, Pokemon sun and moon tap 27 long tieng, Tien len! Anh mat do tham cua Lugarugan!! long tieng, pokemon tap 971 long tieng, pokemon tap 971 thuyet minh, Pokemon Sun Moon tap 27 vietsub, Pokemon Sun Moon tap 27 thuyet minh, Pokemon Sun Moon tap 27 long tieng

Lịch Chiếu Phim :
87Pokemon sun and moon tập 87 vietsub - Alola's Crisis! The Darkness that Devours Radiance!! Cuộc khủng hoảng của Alola! Bóng tối của Devours Radiance!! vietsub - Chiếu ngày 23-08-2018 17:00:00

88Pokemon sun and moon tập 88 vietsub - Lunala VS UB BLACK! A Full Moon Battle!! Lunala VS UB BLACK! Trận chiến của trăng tròn!! vietsub - Chiếu ngày 30-08-2018 17:00:00

89Pokemon sun and moon tập 89 vietsub - Prism of Light and Darkness! Its Name is Necrozma!! Tòa Tháp của ánh sáng và bóng tối! tên của nó là Necrozma!! vietsub - Chiếu ngày 06-09-2018 17:00:00

Bản raw Tập : 86

Bản vietsub Tập : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85

loading...
loading...
Tìm nhanh tập phim